Bukittinggi, Indonesia

Spent 5 days in the gorgeous mountain town.

96 Photos | View slideshow >